Saturday, June 26, 2010

No IC Babak #2

1. Dalam posting yang sebelum ini, kita sudah melihat bagaimana nombor IC boleh diproses untuk mendapatkan tarikh lahir, tetapi tidak pula ditunjukkan bagaimana jika nombor IC tersebut bermula dengan nombor '0'. contohnya: 090102-03-0405

2. Jika nombor IC dimulakan dengan nombor '0', maka kita perlulah ubah suai sedikit formula kita yang sebelum ini. Dalam contoh lepas saya telah tunjukkan bahawa;

=LEFT(A2,2) akan memberikan 2 digit pertama nombor IC (digit mewakili tahun) dengan andaian bahawa sel A2 menyimpan nombor IC. Jika Nombor ICnya seperti diatas, maka penggunaan formula ini akan menghasilkan nombor '09'.

3. Excel akan mentakrif '09' menjadi '1909' apabila dimasukkan nilai tersebut sebagai parameter year didalam function DATE. Untuk mengelakkan perkara tersebut dari berlaku, gunakan formula dibawah didalam suatu sel yg lain.4. Setelah itu, gunakan nilai didalam sel C2 untuk dimasukkan sebagai parameter year dalam function DATE.

Selamat mencuba!

No comments:

Post a Comment